Photo from Ebay itemZ160075114286QQihZ006QQ

Audio Source EQ-One

EQ-ONE var en relativt billig apparat när den kom 1983 trots att den är utrustad med såväl spektrumanalysator som mikrofon och brusgenerator. Filterdelen är indelad i 10 frekvensband med ±12 dB reglerområde. Reglagens slaglängd är helt ok och mittläget är väldefinie-rat.

Mekaniskt är enheten enkelt utformad utan att ge intryck av att vara underdimensionerad. Elektriskt har enheten alla de grundläggande funktionerna som kan behövas plus en lysdiodbestyckad spektrumdisplay som visar i 2 eller 4 dB steg. Totalt visningsområde är ±8 respektive ± 16 dB beroende på vald upplösning. Upplösningen kan förvisso upplevas som väl grov, men enheten fungerar trots allt bra i praktiken.

Förutom de varierbara filtersektionerna har EQ-ONE en inbyggd bas-avskärning som träder in vid ca 20 Hz. Filterbrantheten är 18 dB/oktav.

Den medföljande mätmikrofonen är av elektrettyp och har en rundtagande upptagningskarakteristik.

Lyssningsresultat

Klangligt var skillnaden med in och urkopplad (rakt inställd) equalizer högst obetydlig. Enheten förmår mao återge ursprungssignalen med hög tonal kvalitet och endast ytterst obetydlig inverkan på signalens rumsliga egenskaper har kunnat noteras. Totalt sett framstod EQ-ONE som ett för sitt pris mycket intressant alternativ.

 

Uppmätt reglerområde för de 10 olika frekvensbanden är ±12 dB.

 

                        Kantvågssvaret vid 100 Hz är helt  perfekt                                              Kantvågssvaret  vid 10K Hz hållet  hög klass.

                     

                                                                                                                                                                                                                                                                    Hifi&Musik

 

© Loudandproud hifigoteborg