Hem

Om 

Support

Tips&Trix

Annonsera

Kontakt

  SÖK PRODUKT/RESERVDEL

  ERBJUDANDE

  NYHETER                                                LÄNKAR

                                       
      

                      Förstärkare

                       Receivers

                         Spelare

                       Högtalare

               TV/Projektor/Skärmar

                CD/DVD/VCR/Vinyl

                   Tillbehör
                  Frakt och returer
                          Misco.se
 
          

Copyright ® 2006 HiFiGoteborg.se
All Rights Reserved

          
       Besök Våra Partner i Sverige
 

 

Exklusiv Kenwood  med dc-kopplade monosteg

L-07M samt L-07C

  Det här utspelet från japanska Kenwood innebar lanserandet av en exklusiv kombination i en hög prisklass.

  L-serien innebar en mängd både originella, avancerade och framåtblickande drag. Den tog fasta på en hög grad av kontroll över signalen i alla led (med bl a specialkablage etc) och består av ett försteg jämte olika dc-kopplade mono-effektdelar.

  Det här grundliga testet med mängder av mätningar och praktiska prov visar på höga ambitioner från tillverkaren och ett avancerat kretstekniskt bemästrande.

  gra klart onödiga missar måste dock noteras, och priset liksom hela konceptet kan diskuteras då det gäller Hifi-bruk — snarare försvarar de här elitgrejorna sin ställning i en proffsinstallation.

  Bengt Olwig och Ulf B Stränge  fördjupade sig i Kenwood-finesserna under nästan ett halvår.

Här år deras rapport.

  Lite av en metamorfos har skett med den japanska Hi fi-firman Kenwood, som i hemlandet inte alls är särskilt känd under detta namn utan där heter Trio (Kenwood är ett "påhittat" namn för vissa stora exportmarknader, främst USA. I England får man dock inte kalla sig Kenwood, eftersom det varunamnet är registrerat av hushållsma-, skintillverkaren K. I Sverige brukar Hi fi-materie-len heta Kenwood under det att hf-kommunika-tionsapparatur och mätinstrument bär Trio-namnet .. .). Det är mindre än 10 år sedan RT i ett test utrönte att dåtidens Kenwood-namn stod för en särdeles usel kvalitet... I dag har den i jämförelse med en rad inhemska konkurrenter i Japan lilla fabriken med sina blott ca 2 000 medarbetare på Hi fi-sidan uppenbart stora ambitioner, som vårt aktuella test ganska tydligt visar.

Under de här åren har det nämligen hänt mycket. Som vi tidigare berört i andra sammanhang revolterade flertalet berörda i Japan på sin tid mot att det dåvarande familjeföretaget så ensidigt satsade på en enormt uppdriven produktionsteknik men så besvärande låg. kvalitet på produkterna. Det dåvarande företaget splittrades upp. och bl a skedde den utbrytning som fick till resultat Kenso-nic-märket i Yokohama. Det som blev kvar av Kenwood rekonstruerades i helt annan riktning än tidigare, och den image av billigt skräp som inte oförtjänt vidlådde namnet tvättades bort. Det där är historia nu — den snabba utvecklingen speglas bäst av faktum, att då man i dag gästar Japans mest prestigetyngda audiofirmor och skall företa de alltid obligatoriska mättekniska jämförelserna mellan toppgrejorna i "the stereo divisions" labb finns stadigt en eller flera Kenwood med bland konkurrentapparaterna.

Kenwood har i Japan hört till föregångarna med dc-kopplade enheter, en trend som man nu fått se anammad av nästan hela branschen. I början gick man för all del på vissa s k minor (akustiska?) och i Japan hade Kenwood några år i början av dc-epoken ett visst rykte för att vara ömtåliga p g a dc-stegens känslighet för diverse missöden som temperaturdrift och likspänningsförekomst på utgångarna liksom t ex strömrusning i sluttransistorerna. Med mera. I dag känner man dessa risker och har långtgående k'unnat skydda apparaturen mot en hel del av dem. och sedan länge ligger en lång rad av intressanta och fina konstruktioner med Kenwood-namnet på bästsäljarlistorna världen runt. Det torde räcka med att erinra om t ex alla stora receivers, skivspelaren 550 med sin dc-styrda servomotor och den i studios använda varianten med stendäcksplatta och toppkombinationen 600-serien; ett intressant försök att till relativt modesta priser skapa en inbrytning i de luxe-klassens audio. Förf:a till den här provningen har också vid flera tillfällen haft nöjet träffa Kenwoods konstruktionsstab med ingenjör Ohara i spetsen och kan vittna om att man i Kenwood-fabriken hyser väl grundade förväntningar på framtiden till följd av både höga ambitioner och genomförda, lyckosamma satsningar, som mottagits väl av publiken i både öst och väst. Den design man satsat på med den genomgående på förstärkarnas frontpanel mittplacerade stora volymratten har också slagit an. En av oss hörde en gång en känd amerikansk Hi fi-skribent berömma Kenwood på den grund att firmans förstärkare obehindrat går att använda av också vänsterhänta personer ...! Den sortens ergonomi tror vi dock inte har legat bakom rattplaceringen. Men uppenbart har Kenwood gått en gyllene (silverblänkande?) medelväg i sin framtoning och undvikit extrema modedrag i formgivningen. Man har satsat på en massivt gedigen look och stort tilltagna paneler, osv. Likheten med Pioneer i en del fall kanske är mera än en tillfällighet — men de båda märkena torde ändå inte ha samma kategorier köpare.

Med den här bedömda, nya och avancerade serien L-07 har Kenwood tagit steget fullt ut och erbjuder en utrustning i något som har stor likhet med den allra översta, tunga klassens Hi fi. Framtoningen är den på vissa håll högt skattade s k professionella, men tacknämligt nog inte tänkt för den japanska 17-tumsstandarden (= 18.89 tum. för att vara exakt) utan faktiskt för 19 tums stativmontage. Greppbyglar har fö sedan länge hört till Kenwoods tillbehörsdetaljer (där det inte varit standard). L-seriens enheter är dystert olivgrågröna å la Military Look och utgör en ordentlig kontrast till de metallglänsande. vanliga apparaterna. Det är visserligen tvivelaktigt om så värst många yr-kesanvända (eller militära grejor) ser ut så här. men uppenbart skall publiken fås att tro det. "Omvänd imponatorverkan", skulle man kunna säga.

Med de här stereoapparaterna är en cirkel sluten: Ty hur började stereofonin i slutet av 1950-talet om inte med att man till en förförstärkare anslöt två stora monosteg (rör. förstås) å la Dynaco och Quad och levde lycklig med dem. fjärran från varje tanke på sådant som receivers och annat som komma skulle. Och dubbla, oberoende nätdelar hade man!

i-grejorna från Kenwood är en yttersta konsekvens av de mångåriga diskussioner som förts om underdimensionerade nätaggregat, osymmetri etc. och likaså påminns man om ett koncept som t ex J B Lansing m fl försökte lansera på 1960-talet i form av den i högtalarens hölje integrerade förstärkaren, den s k energizern. Med Kenwoods dubbla monosteg och genomtänkta lösningar för kortaste möjliga förbindningar mellan signaldel och ljudkälla har en gammal idé blivit ny igen. aktualiserad av de intensiva strävandena till bättre ljudkvalitet som blivit 1970-talets signum. Det som mest var en praktisk sak tidigare, eller en elegant lösning, har nu upphöjts till ett allvarligt försök att nå kontroll över flera led i signaldistributionen.

Förförstärkaren är som sagt lite obestämbart grågrön, och det gör att det i viss rumsbelysning blir mycket dålig kontrast mellan frontens gravyr och plåtens färgton. Då rattar och reglage är svarta blir det visuella intrycket bokstavligen matt av L-07C!

Reglagen är. fr v t h. nätbrytaren (stor och kraftig) längst ut mot gaveln. I driftläge lyser en liten röd diod upptill. Därnäst sitter tangenten för utspänningen till slutsteget och den följs av tangenten för aktivering av det vid 18 Hz förlagda subsoniska filtret som skär med 12 dB/oktav.

Första ratten som möter blir förstärkningsdämpsatsen. en dubbel ratt som är graderad från 0 till — 30 dB i 2 dB-steg. Det är inte fråga om en gängad kontroll, utan den inre och yttre ratten går att vrida oberoende av varandra men de låser mot varandra då man så vill. Denna förstärkningsreglering beskrivs till sin praktiska funktion längre fram. Här skall bara konstateras, att detaljen är relativt ovanlig och att i Europa t ex Braun tidigare varit försedd med den.

Fig I. Här ses japanska Kenwoods tyngsta program i ljudelektronik: L seriens tre enheter. --. stående av den nya förförstärkaren L-07C jämte de två dc-kopplade monostegen L-07M. Högtalarna är de stora systemen LS-990, vilka dock inte provats i den här. På bilden är inte   medtaget det omfattande specialkablage som är lite av en kärnpunkt i den här specialanläggningen.

Fig 2. Av fotot framgår däremot lite av en bärande idé bakom Kenwoods L serie: Den i sammanhör, el väsentliga förläggningen av effekldelen nära intill högtalaren, där en specialkabel förbinder förstärkare—ljudkälla. Märk kabelns utformning. med en uppbyggnad av en hel mängd ledare i gemensamt hölje. Se texten.

Fig 3. Förförstärkaren L-07C är en spartanskt enkelt utformad, låg och platt enhet, som konstrutivt sett är ett stycke "tung "elektronik med ganska stor kretsförtätning och i vissa avseenden nya lösningar för Hifi-sektorn (Jämte några man känner igen från andra av dagens ledande Japan-märken).

Rattarna för bas- och diskantpåverkan återfinns i mitten av panelen. Båda är indelade i dB-markeringar med "flat"- eller neutralläget upptill och utmärkt med bokstäver.

Härnäst följer en grupp om tre stora rattar — inalles är försteget försett med tre olika stora uppsättningar vridreglage, vilket ger ett lite splittrat intryck. — Den första av de tre större är huvudvolymratten. Master Volume. I likhet med de andra rattarna har den här inte bara gradering utan också snäpplägen. Den följande stora ratten är driftläges-väljaren för tape med en mängd skilda funktioner, bl a dubbel bandkopiering. I läget Recording Offäi inspelningskretsarna blockerade och signalen går "rakt", något som vi beskrev i samband med testet av Yamaha-steget C 2. I läge Recording går ingångsväljarens signal ut på bandutgångarna. Så finns gängse Tape Monitor, här kallad Play A/B. Två lägen är kvar — det är bandkopiering A — B resp B—A. I läge A —B går Play A till Record B (bandutgång) och vice versa. Ingångsväljaren fungerar i de lägena som vanligt till huvudutgång.

Raden av rattar avslutas med ingångsväljaren med två pickupingångar. MM resp MC. och två högnivåingångar. Aux och Tuner. Förförstärkaren medger alltså direkt anslutning av en pick up av elektrodynamisk typ ("rörlig spole"). Vår provning har också i hög grad inriktats på lyssning med pick up av sådan typ ansluten.

Några utstyrningsinstrument av för de japanska apparaterna vanlig sort letar man förgäves efter här. Inte heller slutstegen har några indikatorer; det vore f ö knappast meningsfullt heller, då de är avsedda att förläggas på golvet alldeles intill de högtalare vilka skall drivas. — Undantaget är 300-wattsversionen. se bild

.

Bakpanelen till L-07C har de numera på bättre japanska Hifi-apparater inte ovanliga grova kontaktdonen, och i fallet Kenwood L-07C finns dessutom något så avancerat som guldpläterade hylsor till anslutningarna för optimalt låga kontaktresistanser. något som visat sig vara ganska betydelsefullt.

Försteget är välbalanserat och stadigt utfört. En blick inuti visar på ett likaså gediget arbete med ett mönstergillt montage, strikt kabeldragning och väldisponerade kretskort. Att apparaten gjorts under inflytande av professionell utrustning visar bl a den stora jordningsskenan som löper i mitten, ett arv från yrkesteknikens mixers etc. De grova, hopflätade kabelstammarna löper på undersidan i disciplinerade knippen.

Komponenterna som använts verkar genomgående hålla hög klass. Rattar och omkopplare uppvisar de nu i japanska, högklassiga apparater likaså vanliga, grova axlarna och kraftiga genom-föringarna. Den interna skärmningen är effektiv och gjord med insikt om var problem kan uppstå om man underlåter att rätta kretskortslayout och kopplingar efter logiska krav. — Ingen risk för brumslingor här.

 

Slutstegen i sina monochassier ställer sig svåra att jämföra med några Hi fi-förebilder av i dag.

Här finns i stället nästan enbart yrkesutrustningar att jämföra med. t ex tyska Klein & Hummels Monobloc m fl. Dessa steg finns i flera varianter från Kenwood, och ett mycket kraftigt — det ger. 300 W i 8 ohm — är alltså också försett med ut-styrningsinstrument. trots den tänkta förläggningen alldeles intill högtalaren. Beteckning: L09M. Se omslaget!

Dessa monoförstärkare levereras i ett utförande med "öppna" kyldelar över hela chassiplåten i ett rektangulärt hölje, men det finns också en variant som fått en överdimensionerad kylkropp runt höljet och med ett uppskjutande, profilerat galler på mitten: effektivt men avgjort inte vackert. De gängse L-07 M är däremot diskreta i sin form och välgörande nätta och enkla. Det enda som skvallrar om drifttillstånd är en liten röd diod på gaveln.

Praktiskt sett är de lättförlagda i anläggningen, men milda makter vad kabel det krävs! Vårt provrum belamrades med formliga härvor till slut.

Chassierna är kraftiga och med god kylluftscirkulation tack vare den genombrutna höljesplåten. Hur de symmetriska och ovanliga kylelementen är arrangerade framgår av fig 10. De har fått formen av fackverk eller "skorstenar" som mellan sig bär elektroniken. Den kraftigt tilltagna nätdelen ligger i främre delen av förstärkaren och här finns också de stora, dubbla 18 000 /iF elektrolytkondensato-rerna. Nätdelen har sitt eget kretskort medan kretsarna i övrigt har sitt. De japanska kiseltransisto-rerna för de symmetriska stegen (helkomplementära) är satta tre på varje kylkropp. Hela kylpaketet är. som nämnts, det centrala i stärkaren. Förstär-kardelen är den bakre, och på så vis har man uppnått fördelen av att kunna dra mycket korta ledningar från ingångarna. Också här har Kenwood använt guldpläterade kontakthylsor.

Riktigt utförd kretskortslayout ger hög kanalseparation

En i många överföringssystem ofta förbisedd parameter är kanalseparationen och de olika mekanismer som påverkar den. Av speciellt intresse är förekomsten av s k strömslingor i kretskort, eftersom dessa såväl reducerar kanalseparationen som grundlägger förutsättningar till instabilitet och därmed sammanhängande distorsion i förstärkarsystemet.

Fig 4. a) Försteget sett uppifrån. Märk den genomgående jordskenan som skiljer vänster och högerkanalen åt, ett byggsätt som hämtats från proffs-ljudelektronikens domäner, särskilt mixerbordens. Man kan också beakta den goda komponentspridningen.

 

Fig 4. b) Förförslärkaren sedd underifrån. Här bör tydligt framgå de specialbyggda omkopplarsek tionerna med väl åtskilda "däck "för minimum överhörning eller täckning mellan kanalerna. Märk också det ringa antalet kabelförbindningar som finns — nästan alla förbindningar är förlagda till det dubbelsidiga kretskortet.

Genom en kretstekniskt logisk fördelning av komponenterna över kretskortsytan i kontrollförstärkare L-07C har Trio-Kenwoods konstruktörer på ett påtagligt sätt minskat förutsättningar till strömslingor i signalvägarna. Härigenom har stabiliteten blivit god. Vidare har man vid kretskortslayouten tillsett att omkopplare, volymkontroll, tonkontroller osv blivit kanalvis väl åtskilda genom god komponentspridning och utnyttjande av en tidigare nämnd speciell jordskena, som delar höger och vänster förstärkarkanal åt (fig 4). Dessa åtgärder i kombination med en försiktigt utförd kabeldragning inom L-07C har resulterat i den smått otroliga kanalseparationen — 100 dB inom 20-20 000 Hz!

Dubbla grammofonsteg med kondensatorlös ingång

Kontrollförstärkare L-07C har utrustats med två skilda och helt kompletta Ä//4/4-korrektionsför starkare, avsedda för givare enligt principen rörlig spole resp inducerad och rörlig magnet. Man har således valt att frångå den konventionella uppbyggnaden med en för samtliga pickuptyper gemensam Ä/^4^-korrektionsförstärkare. föregånget av en linjär lågbrusförstärkare för pickuper med rörlig spole.

Anledningen till att man bland konstruktörerna hos Trio-Kenwood valt att överge den klassiska kretslösningen på grammofoningångarna är. att man så långt möjligt arbetat för en reducering av antalet kontaktövergångar mellan in- och utgångar på kontrollförstärkaren. Genom att således använda två. helt kompletta korrektionsförstärkare undviker man en omkopplingspunkt mellan utgången på lågbrusförstärkaren för rörlig spole och den vanliga pickupingången. För att ytterligare bidra till låg kontaktresistans längs korrektionsförstärkarnas signalvägar har man utrustat de två grammofoningångarna på L-07C med guldpläterade phonokontakter.

Kretstekniskt är de två RIAA -stegen mycket lika varandra. De har båda bl a differentiellt FET ingångssteg, vilket möjliggjort kondensatorlös pick up-ingång. Vidare medför JFET-bestyckningen att ingångsimpedansen hos korrektionsförstärkaren i det närmaste kan hållas konstant inom ett stort frekvensområde.

fig 5 principschema över ingångssteget för pickupen av typ rörlig spole. Observera användningen av parvis dubbla FET ingångstransistorer i det enkelt kaskodkopplade differentialsteget. QI — Q4. med dynamisk last. Se text.

fig 6 . Motsvarande krets men avseende ingångssteget magnetodynamisk pick up. Steget uppvisar stora likheter med mc ingångssteget. Se texten.

 

fig 7a Baskontrollens, avsedda regleromrade enligt tillverkaren, jfr mätdata.

 

 fig 7. b) Motsvarande a)Jfr diskantkontrollen. Se texten.

 

Båda RIAA-stegett arbetar med hela ±47 volt matningsspänning. Detta har möjliggjort väl tilltagna överstyrningsgränser på de två grammofoningångarna (se mätvärden). För normala insignalnivåer kommer respektive korrektionsförstärkare att arbeta helt inom sitt linjära arbetsområde, varför distorsionen i dessa steg blir mycket låg.

Mc-ingången. dvs den ingång som är avsedd för anslutning till en pick up med rörlig spole, är på ingångssidan utrustad med en enkel kaskod-kopplad differentialförstärkare och s k dynamisk last (fig 5). Det senare erhålles m h a en s k strömspegel (Q7 g). vars uppgift är att medverka till en hög spänningsförstärkning i differentialsteget. Härigenom kommer RJAA -stegets brusfaktor att i huvudsak bestämmas av själva differentialtransisto-rernäs brusmekanismer (se artikel om lågbrusför-stärkare i 1977 nr 9). Genom att vidare välja fält-effekttransistorer med speciellt låga drain-resistan-ser. samt, som framgår av det förenklade principschemat, parallellkoppla ett antal transistorer (Q, 4). har man uppnått acceptabla brustal för mc-steget. Betydligt lägre brus kan emellertid uppnås om man i stället för JFET använder bipolära lågbrusiga prap-transistorer.

Kaskodtransistorerna Q5 6 används för att ge en så konstant drain-ström genom fälteffekttransisto-rerna som möjligt. Stabil drain-ström medför nämligen lägre distorsionsalstring i differentialsteget, samtidigt som denna åtgärd förbättrar stegets hög-frekvensegenskaper. Det senare beror på att den s k MiV/er-effekten motverkas (dvs mvn undviker kapacitansförstoring av bl a transistorns egenkapa-citanser). varigenom den differentiella ingångska-pacitansen i ingångssteget reduceras högst avsevärt. En ytterligare positiv egenskap vid kaskod-förspänning av differentialtransistorerna är att den likfasiga störsignalundertryckningen (CMRR) ökas.

Det efterföljande 2:a differentialsteget är konventionellt uppbyggt med strömgenerator (Qu) och två bipolära transistorer (Q, 10). Eftersom detta steg saknar lokal motkoppling är dess spänningsförstärkning tämligen stor. Det exakta värdet på förstärkningen beror av de använda transistorernas branthet och kollektormotståndens värden.

Det avslutande utgångssteget är i huvudsak ett konventionellt, komplementärt emitterföljarsteg, föregånget av ett normalt GK-kopplat spännings-förstärkande steg (Q12). Genom att välja denna typ av utgångsteg har konstruktörerna på Trio Kenwood kunnat dimensionera kretsen för låg ut gångsimpedans, vilket i sin tur har möjliggjort an vändande av lågimpedivt RIAA korrektionsnät.

Fördelen med ett sådant lågimpedivt nät är. ati den till RIAA -förstärkarens ingångssida adderade brussignalen, alstrad i RIAA nätet, blir mycket låg Det är i detta sammanhang viktigt att utgångsste gets strömkapacitet är tillräckligt stor för att klars av snabba laddningsförändringar i återkopplings nätet, om RIAA -stegets transientegenskaper ska bli bra.

Mm-steget återgivet i fig 6, d v s RIAA -förstår karen avsedd för högimpediva pick up-element uppvisar inte några större kretstekniska olikhetei jämfört med mc-steget. Den enda betydelsefulla skillnaden är. att mc-stegets 2:a differentialsteg hai ersatts med en emitterföljare. Orsaken till detta äi bl a att man i mm-steget inte behöver lika hög råförstärkning som i mc-förstärkaren.

Vad man saknar på en kontrollförstärkare av L 07C:s kaliber är möjlighet till valbar pickupbelastning på mm-ingången. Eftersom det stora flertalet pickupsystem enligt arbetsprincipen rörlig eller inducerad magnet uppvisar en mer eller mindre utpräglad benägenhet till frekvensvariation vid t ex kapacitiv belastning, hade det varit motiverat med en kontrollfunktion på L-07C, där just pickupanpassningen på mm-ingången kunde optimeras. På detta vis skulle det vara möjligt att kompensera för t ex olika grammofoners kabelkapacitanser o dyl.

Fig 8. Verkan av aktiverat subsoniskt filter för två tonarmsresonansfall, enligt Kenwood.

Fig 9. Blockschema och nivådiagram över förförstärkaren. Lägg bl a märke till att man delat upp nivåjusteringen i en volymkontrollratt resp en passiv dämpsats, se texten. Dämpsatsen är placerad signalmässigt framfor det kombinerade utgångs- och filtersteget.

 

Från Trio-Kenwood har man i fråga om pick up-anpassning klart deklarerat att, enligt firmans uppfattning, "mekaniska ofullkomligheter som t ex nålrörsresonanser i pick up-systemet inte bör kom penseras med elektriska metoder, eftersom sådana åtgärder har negativ inverkan på pick upens tran-sientåtergivningsförmåga".

Detta i och för sig riktiga påstående är emeller tid en ringa tröst för den konsument som med sin i övriga avseenden högklassiga pick up fått störande resonansfenomen, beroende endast på missanpassning mellan pick up och grammofonförstärkaringång. Så länge som det stora flertalet pick up-tillverkare runt om i världen inte lyckas med att göra helt belastningsokänsliga pick up-system. får vi nog finna oss i att med elektriska manipulationer "räta ut" flertalet pick upers frekvenskurva om vi vill få dem att låta som fabrikanten tänkt sig.

Tonkontrollenheten: fördelar och brister

För att man skall kunna förändra tonkurvor och därigenom bättre anpassa den akustiska ljudåtergivningen till aktuella egenskaper i återgivningskedjan har kontrollförstärkare L-07C utrustats med två aktiva tonkontroller. Deras tänkta varia tionsområde framgår avfig 7.

Den aktiva tonkontrollen är byggd kring en 20 dB bufferförstärkare. kretstekniskt snarlik mm steget. Genom att man infört en med signalfrekvensen varierande, negativ återkoppling över bufferför-stärkaren, kan olika höj och sänkningar av ton kurvan erhållas. Variationsområdet vid 10 kHz resp 100 Hz är + 7,5 dB, inställbart i steg om vartdera 1,5 dB. Att man arbetar med omkopplare i stället för t ex en normal potentiometer beror på, att man härigenom bättre kan kontrollera och op-timera resp stegvisa förändring av tonkurvan.

Så långt allt väl. men eftersom det endast är ett fåtal personer förunnat att äga ett akustiskt helt symmetriskt lyssningsrum. är det en klar miss att konstruktörerna av L-07C inte har möjliggjort kanalvis individuell justering av tonkontrollerna.

När tonkontrollerna ställs i O-läge, kopplas alla reaktiva element bort i motkopplingsslingan och endast en normal linjär 20 dB bufferförstärkning återstår. På detta vis kan man vid inställning av rak tonkurva uppnå låg fasvridning inom det hör bara frekvensområdet. Genom att man vidare matar tonkontrollsteget med ±47 volt kan över 20 Vrms uppnås på utgången före klippning! Med normala insignalnivåer på kontrollförstärkarens olika ingångar kan full höjning av bas- och diskantregistret tillåtas utan minsta risk för överstyrning av tonsteget.

Speciell bufferförstärkare krävs for matning av långa signalledare

Eftersom L 07 systemet bygger på att effektslutstegen placeras i omedelbar närhet av högtalarsystemen, blir i normala fall signalledaren mellan kontrollförstärkare och effektförstärkare tämligen lång. Vanliga skärmade kablar har som regel en egenkapacitans mellan ledare och skärm på 100 — 200 pF/meter. Trio-Kenwoods egen "riktade" kabel har t ex 180 pF/meter egenkapacitans. För 10 meter lång anslutningskabel blir således den kapacitiva last som kontrollförstärkaren "ser" på utgången 1,8 nF. För att kunna överföra hela det hörbara frekvensomfånget 20 — 20 000 Hz utan störande diskantbortfall måste utgångsimpedansen hos utgångsbuffern anta små värden. Vidare är det viktigt att man försöker motverka avbrott i återkopplingsslingan vid transienta signalformer och stora kapacitiva laster.

För att komma tillrätta med de beskrivna problemen har konstruktörerna tagit fram en speciell utgångskrets med mindre än 0,1 Ohms utgångsimpedans. Detta låga värde uppnås genom införande av 100 %-ig återkoppling. För att samtidigt förhindra skadligt högt strömuttag vid eventuell kort slutning på utgången har ett strömbegränsnings-motstånd inlagts i serie med utgången från buffer-förstärkaren. Motkopplingen har sedan anbringats via två olika vägar för att man på så sätt skall undgå avbrott i återkopplingen då utgången t ex är hårt kapacitivt lastad. Härigenom hindras effektivt uppkomsten av intern blockering.

Endast subsonicfilter ingår i kretsarna

I anslutning till buffersteget har ett s k subsonicfilter inkopplats. Detta är samtidigt det enda filter som man från tillverkarhåll har ansett vara behövligt i ett högkvalitativt återgivningssystem av det beskrivna slaget. Så har följaktligen alla former av diskant- och loudnessfilter uteslutits i konstruktionen.

Avsikten med det aktuella subsonicfiltret är att effektivt kunna reducera eventuella resonansfenomen i systemkombinationen tonarm — pick up. Dessutom undertrycker filtret modulationsdistor-sion som uppstår p g a läckning mellan pick up-elementets spolar vid anspelning av ojämna skivor. En ytterligare fördel med detta subsonicfilter (egentligen ett 2:a ordningens högpassfilter) ligger i möjligheten att motverka lågfrekvent akustisk återkoppling mellan högtalarsystem och skivspelare. I Jig 8 framgår kurvformer och reduktionsförmåga vid resonans i pick uper med olika fjädrings-mjukhet.

Ny konstruerad volymkontroll kompletterad med dämpsats av konstantimpedanstyp

För att motverka onödig distorsionsalstring i kontrollförstärkaren har en speciell typ av volymkontroll framtagits. Såväl lyssningsprov som laboratoriemätningar har nämligen visat, att normala typer av volymkontroller med kolbana och fast löpare kan, trots att de i sig är helt passiva enheter, alstra ett visst mått av distorsion. Den bakomliggande orsaken är, att det kring kontaktytan mellan kolbana och löparspets uppstår strömslingor och potentialskillnader. På grund härav alstras distorsionsprodukter.  .

För att minska risken för den beskrivna distorsionsformen har man i kontrollförstärkaren L 07C använt en speciellt framtagen potentiometer med s k 20-punkts-löpare. Genom att på detta sätt "bredda" kontaktytan mellan kolbanan och löparen kan man i stort sett kortsluta eventuella strömslingor i kolskiktet och därigenom eliminera distorsionsalstring.

Förutom den speciella volymkontrollen har man infört en passiv dämpsats av konstantimpedanstyp i .systemet. Den totala dämpningen av signalen är stegvis inställbar mellan —30 och 0 dB. Då man har placerat denna dämpsats så nära utgången på förförstärkaren som möjligt (se blockschema i Jig 9), kan bruset på utgången reduceras till ett minimum.

För att vidare eliminera behovet av en separat balanskontroll har dämpsatsen gjorts individuellt inställbar för respektive kanal. Följsamheten vid lika inställt värde på dämpningen uppges vara bättre än 0,3 dB.

Väl tilltagna kylkroppar utmärker effektdelen

Som helhet är effektslutsteget L-07M gediget och stadigt uppbyggd. Som bärande stomme används två speciellt framtagna kraftiga kylbalkar. Dessa har formen av en fyra sektioners "skorsten" (fig 10). Den totala kylytan blir på detta sätt mycket stor. varför den termiska resistansen hos kyl-elementen blir låg. Detta ger tillsammans med en välordnad luftgenomströmning en hög värmeavled-ning. varför slutstegets temperatur blir förhållandevis låg även vid stora effektuttag. Risken för överhettning får härigenom anses som ringa vid normalt användande av enheten.

På varje kylbalk finns plats för tre av de totalt sex effekttransistorerna i L-07M. Infästningen sker på en mot "skorstenen" vinkelrät basplatta. Förutom funktion som transistorfäste tjänstgör basplattan även som sammanfogningsstycke för de två kylbalkarna.

Kraftiga och väldimensionerade nätdelar i förstärkaren

I likhet med tidigare effektförstärkare frän Trio-Kenwood har man fäst stor vikt vid dimensioneringen av monitorförstärkarens nätdel. Den använda nättransformatorn kan t ex avge mer än 7 ampere kontinuerlig ström, dvs fullt tillräckligt för 200 watts ineffekt vid 4 ohm. Den använda likrik tarbryggan tal stora stötströmmar ocn mer an 25 ampere medelströmuttag med endast 1.05 volts frainspänningsfall.

För glättning av den likriktade spänningen har man använt en speciellt framställd elektrolytkon-densator pa 18 000 ut. Från tillverkarhåll har man speciellt vinnlagt sig om just valet av glätt-ningskondensatorer. eftersom man anser sig na belägg för att kondensatorernas egenskaper påverkar den slutliga ljudkvalitén. Den ostabiliserade matningsspänningen som man far ut över de två glätt-ningskondensatorerna ( ± 66 volt) används för att driva effektförstärkarens utgångssteg. Övriga delar av förstärkaren far sin kraftförsörjning frän en se parat nätdel. bestående av en dubbel spänningsstabilisator med hög brumsignalundertryckning och lagt lastberoende.

Fig 10. a) Här framgår slutstegets (L-07M) skorstensliknande dubbla kylkroppar i form av kraftiga 'balkar ". Genom en väldisponerad luftcirkulation får man god värmeavledning. Se texten.

För att sa långt möjligt minimera utgångsimpedansen hos stabilisatorkretsen har dess dc-återkoppling anbringats på sådant sätt. att spänningsfall uppkomna i kretskortets kopparfolie delvis elimineras. Metoden är i princip densamma som används i vissa nätaggregat under benämningen "remote sense".

Fig 10. b) På foto  kan vi se hela slutstegets innandöme.

 

Kretstekniska finesser I L-07M-stegen

Effektförstärkare L-07M består kretstekniskt av drivsteg. ett diskret uppbyggt. Darlingtonkopplat utgångssteg samt skyddskretsar.

Drivsteget är utrustat med tre olika differentialsteg, vart och ett med hög CMRR. Det första steget är i sin uppbyggnad snarlikt ingångssteget i kontrollförstärkaren L-07C. Således använder man en dubbel fälteffekttransistor med lag temperaturdrift och lagt egenbrus. typiskt 10 nV/Hzå (Ups= 10 volt. lps= 1 mA. t= 10Hz). Förekomsten av FET i ingångssteget har möjliggjort full dc-koppling mellan effektförstärkarens in- och utgångar.

Pa liknande sätt som i t ex L-07C:s RIAA steg använder man drain-strömstabilisering och transistorbestyckad strömgenerator i första differentialsteget (flg II). Det andra steget är konventionellt uppbyggt med bipolära transistorer, medan det tredje differentialsteget arbetar som en konstant-strömdrivning med hög förstärkning. Eftersom samtliga steg före själva utgångssteget arbetar i klass A. matas dessa med en speciell, välstabiliserad matningsspänning, som tidigare nämnts. Pa detta vis nar det varit möjligt att undvika modulationseffekter beroende på spänningsvariationer uppkomna vid kraftiga effektuttag.

Ingångssidans strömbuffer uppvisar en intressant kretslösning. Konstruktörerna pa Trio-Kenwood har när valt att arbeta med en 3-stegs diskret Darlingtontransistor. For att man skall ta ut stor strömkapacitet i effekttransistorerna nar man parallellkopplat tre sluttransistorer pa vardera halvan av det kompl*nentära utgangssteget. Endast det mest linjära förstärkningsområdet hos den diskret realiserade Darlingtontransistorn utnyttjas, vilket bl a resulterat i goda råförstärkningsegenskaper som t ex lag distorsion vid högre signalfrekvenser.

Samtliga transistorer i Darlingtonarrangemang-et arbetar i klass AB. Genom en noggrann inställning av tomgångsströmmen har det varit möjligt att optimera förstärkaren på sådant sätt. att övergångs- och switchdistorsion eliminerats. Den senare distorsionstypen beror oftast på instabilitet i för-stärkarelektroniken: mänga gånger orsakad av t ex dahg kabeldragning inom enheten. För att undvika distorsionstillskott, orsakade av instabilitet och kabelläckning. har man i L-07M därför konsekvent fjärmat alla matningskablar som genomflytes av stora strömstyrkor frän alla känsliga spänningsför-stärkande steg. Det slutliga resultatet av alla vidtagna försiktighetsåtgärder är ett förstärkarsystem med endast 0.002 — 0.004 % distorsion.

Fig II. Slutstegets förstärkarsektion — här är principschemat. Här ses uppbyggnaden med drivsteg resp försteg. Märk särskilt det diskret uppbyggda, Darlingtonkopplade utgångssteget.

Fig 12. Kopplingsskiss över de två mättekniska fallen. En anläggning är konventionellt uppkopplad, den andra enligt Kenwoods recept med kort högtalarkabel samt speciell, signalmässigt riktad \f-kabel mellan för- och slutsteg.

Låg utgångsimpedans kännetecknar L-07M

L-07M har konstruerats med tanke på låg utgångsimpedans. Därför har man medvetet eliminerat alla onödiga kontaktresistanser längs signalvägarna. Vidare har man genomgående använt grova kablar för intern förbindning i L-07M.

Förutom konventionella metoder introducerar Trio-Kenwood här en ny motkopplingsteknik. s k Multi-£oop i-eedback (MLF) i monitorförstärkaren. Genom att pa detta sätt anbringa motkoppling såväl före som efter effektförstärkarens skyddsrelä har man bl a kunnat kompensera för kontaktresistansen hos skyddsreläets brytare. Resultatet har blivit en totalt lag utgångsimpedans i storleksordningen 75 mohm.

Låg temperaturdrift viktigt konstruktionsmål

En av de viktigare egenskaperna att ta hänsyn till i en helt dc-kopplad förstärkare som L-07M är dimensionering för en sa stabil arbetspunkt som möjligt, temperaturvariationer kan. om de inte motverkas, ge upphov till betydande drift. Följderna blir offsetspänningar på förstärkarutgången. osymmetrisk klippning och i vissa fall även ökad distorsion.

I en väldimensionerad förstärkare är det i huvudsak det allra första förstärkarstegets temperaturegenskaper som avgör hur stor temperaturdrift hela systemet ska fä. För att effektivt motverka möjligheten till oönskad spänningsdrift i monitorförstärkare L-07M har ingångssteget därför bestyckats med en mycket temperaturstabil dubbel MOSFET. Genom att man vidare tillsett att utgångssteget arbetar med konstanta bias-strömmar finns det förutsättningar tor god temperaturstabilitet. I L-07M har man därför lagt ner stor möda på att motverka termisk drift i effekttransistorerna. Bl a använder man s k varistorer som avkänningselement vid bias-stabiliseringen.

Tack vare dessa olika typer av temperaturstabiliseringar samt goda kylningsegenskaper i förstärkaren uppgår variationen av sluttransistorernas tomgångsström till endast 20 "o mellan tomgång och 100 watt uteffekt över 8 ohm.

 

Sammanfattning och utvärdering:

Strävan efter enkelhet är nog bra. men för L-07C har vi funnit, som antytts, att en del saker kunnat bli bättre än de nu utfallit. Dispositionen av fronten och dess panelbeteckningar. t ex. Det är lögn att avläsa dessa, om inte ljuset faller direkt på frontpanelen!

Om funktionen av kontrollerna kan sägas, att volymratten har vettigt valda, fast mekaniskt lite odistinkta steg som ger en snygg toning da man gradvis minskar ned respektive en lagom snabb ökning da man går upp i intensitet. Volymen kompletteras med en stegad dämpsats för nivåbestämning. och i praktiken ger detta arrangemang goda möjligheter till optimering av brusnivån. eftersom denna dämpsats ju är placerad in före det allra sista steget i förförstärkaren. Dessutom kan man med kontrollen utföra en nivåbalansering. Bra!

Tonkontrollerna: Stegen de är indelade i är i och för sig väl valda och som sådana utan invändningar. Men ända kan man med en blick i uppmätta testdata konstatera, att det hela är rätt felslaget, da ingreppspunkterna ligger fel. Lyssningsmässigt har våra farhågor styrkts på den här punkten. Man kan inte påverka balansen i registren som vore naturligt.

Vi kan också tänka oss. att en hel del användare anser att en anläggning i den här klassen uppvisar en besvärande brist genom att sakna individuella påverkansmöjligheter för varje Kanal, alltså dubbla reglage för bas/diskant. Här är t ex Technics 9600 föredömlig.

Den utbyggda bandfunktionsväljaren kan naturligtvis visa sig vara av värde att tillgå da man flitigt använder två bandapparater av något slag och vill föra över signal mellan dem etc. Men det är en öppen fråga hur mänga som tycker att det här är någon pluspost och dessutom kan utnyttja faciliteterna till fullo. OK. i en AV-central etc är det värdefullt.

Ingångsväljaren uppvisar inga särdrag alls utan är alltigenom konventionell.

Den enda typ av kontroll man möjligen saknar är en kombinerad monostereo och stereo fasreverseringsomkopplare. speciellt intressant som man lyssningsmässigt kan höra skillnader i ljudet da en stereosignal fasreverseras. Däremot kan det tänkas att mänga är glada att slippa detaljer som fysiologisk volymkontroll (loudness). lågpassfilter osv:

Det är knappast troligt att man spelar 78-varva-. re och raspiga eller dåliga skivor på en apparatur som denna!

Men! Till irritation för mången visar det sig att något hörtelefonuttag på den här förförstärkaren inte finns, trots gott om utrymme på panelen och dess baksida. Nu är man strikt hänvisad till att försöka ansluta sina lurar på högtalarklämmorna. vilket vållar problem, eftersom varje individuell förstärkare ju placerats intill sin högtalare! Vidare saboteras hela tanken bakom Kenwoods filosofi med korta, grova kablar om man inför omkopplingsboxar i signalvägarna. Liksom i fallet Yamaha C 2 vill man säga: Kom ut ur designatelje och mätlabb och kliv in i användarens vardag!

Subsonic-filtret finns och gör bokstavligen inget väsen av sig. Det utför precis vad det skall.

Den här strävan till the hard look har gjort att vissa av Kenwoods tidigare lyckade grepp på reglageområdet — ta t ex volymratten på modell 600 — inte kunnat fullföljas. De här rattarna tycker vi båda är för klena, och de är svara att få något rejält grepp om. Det mekaniska är allmänt inte riktigt i klass med det elektriska, och dispositionen av fronten finner vi vara direkt inbjudande till förväxlingar. Allt är förvisso en vanesak, men här hade man nog bort kosta pa lite mera än som skett. Det brister lite i "feeling" och gedigenhet för en sann knappofil...

De guldpläterade kontakterna man finner på bakre panelen ger utan tvivel goda förutsättningar för hög kontaktförmåga och därmed bästa uppnåeliga ljudkvalitet. De utgör en klart positiv företeelse på apparaten.

Kablarna: Som anslutningskabel mellan enheterna har Kenwood bipackat en särskild, riktad kabel med guldpläterade. skruvlåsta kontakter. Detta är klart berömvärt. Vad som ytterligare underlättar är att olika kabellängder finns att tillgå, vilket är tacknämligt, da man alltid bör sträva efter att ha sa korta förbindningar som möjligt. Om detta skall vi skriva i ett senare RT-nr.

P g a Semco-bestämmelser kan för svensk marknad inte ifrågakomma någon fjärrstart av slutstegen. Detta medför, att vi får vänja oss vid tanken att irra runt i lyssnings-rummet och slå av och på våra enheter separat i anläggningen. Den här sortens motion hör dock till de mera umbärliga — det borde ha gått att få dispens, och hur som helst bör hos Semko ske en allvarlig överprövning av bestämmelserna för användning av de här elektriska funktionerna, som mer eller mindre alltid återfinns på goda utrustningar från USA och Japan och får kastas bort i Sverige. Det är ganska betänkligt.

I drift behåller båda stegen sina termiska egenskaper och utvecklar bara blygsamt med värme, trots effektresurserna.

Likströmskopplingen har inte givit några som helst problem under de omfattande provningarna.

Och hur blir da de ljudrelaterade intrycken, om vi lämnar det elektriskmekaniska komplexet?

På bada grammofoningångarna far man ett transientsnabbt. distinkt och ogrumlat ljud med Kenwood L-serien. Speciellt bra framstår diskant och mellanregister. Där vill vi beteckna återgivningen som föredömligt väl balanserad i registren. Allmänt gäller om L-enheterna. att de överlag ger en ringa mängd egna tillskott till ljudet, vilket i sig medför att det inte är lätt att beskriva hur denna neutrala förstärkare "egentligen" låter.

Ljudbilden företer en icke obetydlig bredd samt visar påfallande tendenser till att ge ett djup i inspelningarna. Troligen skulle man kunna få ännu mera "djup" i panoramat om antalet steg i förförstärkaren kunde elimineras något mot nu.

Effektresurserna hos L-07M räcker för alla normala behov mer än tillräckligt, vilket avspeglades i närvaron av hög. ostörd dynamik och avsaknad av alla klippningstendenser. också med brant dynamiskt programmaterial. Särskilt märkbart blev det; ta da vi använde den frän belastningssynpunkt inte helt okomplicerade högtalaren Dahlquist DQ-10. Att just denna högtalare valdes för merparten lyssning berodde huvudsakligen på dess analytiska förmåga och inneboende goda fas- och lokaliseringsegenskaper. När det gäller test av förstärkare är det ju elektroniken man söker lyssna till. strängt taget, varför det är väsentligt dels att referensljudkällan—högtalaren är väl känd. dels att den tillför så lite bidrag i form av koloration som möjligt. På den punkten är vi båda ense om att DQ-10 är ett gott val. och vi har båda stor erfarenhet av den.

• Sist. men inte minst, frågar man sig sa naturligtvis: Är då detta prisvärt.'

Allt är ju relativt, och åtminstone i sitt hemland Japan är förvisso den här exklusiva och framåtblickande gjorda Kenwood-apparaturen ett klart bra val och ett intressant alternativ till en hel del annat. Mot den bakgrunden är det med något beklagande man finner, att det svenska paketpriset hamnat sa högt. ca 13 000 kr. som det gjort för försteget plus två effektförstärkare.

• Men naturligtvis finner alltid en så pass förfinad och välljudande specialkonstruktion sin publik än då. Vi är dock böjda att förmoda, att det här både i pris och tekniskt utförande högtstående systemet i olika avseenden, också ekonomiska, bättre gör sig gällande i en helt professionell och noga användarspecificerad tillämpning mera än i en normal hem-Hi fi-miljö.

• Mänga entusiaster med mera ljudmedvetande än pengar skulle säkert med glädje hälsa utvecklingen av en — kanske nedbantad - "ekonomi-prismodell'' av det här fina ljudsystemet, som väl också behöver finslipas i några detaljer. Konceptet är både bra och utvecklingsbart, och som prov på den nya generationen Kenwood-teknikers kunnande och ambitionsnivå väger det tungt.

B O och U S

Materiel, använd vid provningen:

Under de praktiska proven med Kenwood-förstärkeriet i drift under Hi fi-förhållanden använde förf:a följande materiel: Skivspelare: Thorén TD 160 B. mikroelement-dämpat avfjädrad Tonarm: SME Mk II

Pick uper: Pickering XSV 3000. AKG P8 ES och Shure V-15 III. Ortofon MC 20 har utgjort mc-pick up.

Högtalare: Dahlquist DQ-10 Tuner: Kenwood L-07T

Utöver egna inspelningar i form av originalband eller andra generationens kopior av mastern har spelning av ett antal skivor värderats. Dessa har bl a omfattat de här: Shefjields LAB-5, Discovered Again Direct Disk, Rosie 0'Grady's Good Times Jazz Band

Proprius 7770, Micaeli kammarkör i Bertil Al-vings upptagning

EMIHQS 1361, Garrick Ohlson plays Liszt EMI C 066-130006, Theodorakis. Canto Ge-nerale (Pathé-Marconi-Columbia-EMI) DG 2530 467, LSO med Salvatore Accardo i Paganinis posthuma violinkonsert nr 6.

Kommentar till mätningarna

Inleder vi med utspänningsförmågan hos Ken-woodförsteget, finner vi att uppmätt utspänning överstiger av fabriken angivet värde med ca 5 V.

Uppgivet frekvensomfång kunde ej fås att överensstämma med våra uppmätta värden för försteget. Frekvensomfånget är i realiteten något lägre än angivet.

Försteget befanns klippa osymmetriskt. Orsaken ligger i förstärkarstegens uppbyggnad. Eftersom klippningen inträder först vid 15 V är dock osymmetrin av mindre betydelse.

Båda RIAA stegens korrektionsanpassning uppvisar faktiskt anmärkningsvärda avvikelser från normförloppet. Ingången för mc-pick upen uppvisar hela 2 dB avvikelse i basområdet resp 0.75 dB i diskanten. Motsvarande förhållande finns också att se för mm-ingångens RIAA -kurva. En så uttalad avvikelse från normen är knappast acceptabel i den klass av förstärkare det gäller, och man efterlyser en omsorgsfullare konstruktion på den här väsentliga punkten. Praktiskt sett saknar kanske de här avvikelserna avgörande betydelse, då de uppträder i regioner där bara ringa eller inga informationer finns i programmaterialet, men viss påverkan av programmaterialet kan inte uteslutas.

Tonkontrollerna uppvisar tyvärr det man frestas kalla "det japanska standardfelet"' med felaktigt reglerområde och med en ingreppspunkt vid ca 1 800 Hz i st f de av tillverkaren uppgivna frekvenserna — sejig 7, a —b. Att japanska tonkontroller så markant avviker frän uppgiven karakteristik förvånar knappast längre, och saken har kritiserats i denna tidning vid ett antal provningar. Det är en besynnerlig uraktlåtenhet japanerna ådagalägger med de här felslagna försöken till Baxandall-nät. Varför skall det vara så svårt att åstadkomma väl fungerande och korrekta tonkontroller, då man uppenbart är i stånd att lösa så många andra och långt svårare problem? Här får Kenwood sällskap i skamvrån med nästan alla konkurrenterna .. .

Uteffekten härnäst. På den punkten finns inga klagomål alls — våra mätningar stämmer överens med eller överträffar tillverkarens.

Om effektstegets frekvensgång kan sägas, att den också överträffade tillverkardata väsentligt.

Signal/brusvärdena: Förutsatt att tillverkaren faktiskt tillämpat angiven mätmetod i fråga om S/N, dvs IHF med vägning. stämmer uppmätta värden dåligt med dataspecificerade. Skillnaderna uppgår faktiskt till hela 40 dB! Detta indikerar onekligen olikheter i fråga om mätteknik. Lyssningsmässigt förefaller brusnivån ligga tillfredsställande lagt.

Om vi ser till klippningsbenägenheten i slutsteget, uppvisar detta en alltigenom godtagbar symmetrisk klippning vid 1 kHz med tillhörande typiskt klippspektrum. Vid 10 kHz resp 1 dB överstyrning kunde inga märkbara oscillationer iakttagas på oscilloskopet. Däremot visar förstärkaren sig ha vissa restprodukter av högre övertonsordning.

På området IM understiger fabrikantens angivi värde vad vår mätutrustning förmår detektera. D finns knappast orsak tvivla pa den av Kenwoc angivna siffran här.

Differenstonanalyser visar, som vanligt när d< gäller tyngre Hi fi-produkter, inga som helst distorsionsformer. alla mätresultat kan inte säkerställa beroende på inneboende begränsningar i mätutrustningen ( — 90 dB).

För att testa slutsteget strängare än vad RT vanligen gör utfördes en mätning med frekvenserna 3 kHz resp 20 kHz skillnadston i 150 W uteffekt över 8 ohm. Inga distorsionsprodukter var då synliga. Detta är berömvärt.

Sammanfattningsvis kan sägas, att Kenwood L-07-serie mätmässigt ligger väl till och är i klass med de allra främsta apparatkategorierna. Det ä därför desto mera beklagligt att finna ett fåtal helt onödiga konstruktionsmissar som dem. vilka kommenterats ovan. Detta är dock antagligen en sak som Kenwoods ambitiösa konstruktörer redan arbetar med att förbättra till nästa uppslag av L-serien.

 

 
Hem        Om           Support        Tips&Trix         Länkar       Kontakt         Hjälp         FAQ            
    Pris                 Arkiv
LOUDANDPROUD
HiFiGoteborg.se