latest news

01.09.2006

This is where you can put your latest news.

read more ...

01.09.2006

This is where you can put your latest news.

read more ...

 

links

other useful links

CD-Player repair

Speaker test and repair

Playlists

 

 

 

 

 

sony ps-b 80

Sonys PS-B80 är en imponerande skapelse. Vid en första anblick ser den lite gammalmodig och tråkig ut. Men när man lärt sig att använda den så upptäcker man att det är den mest originella och avancerade skivspelaren som finns när det gäller att bekvämt få högsta ljudkvalitet.

Tonarmen har beskrivits i texten på föregående sida. Den verkligt stora finessen och nyheten är att tonarmen verksamt bidrar till att förbättra ljudkvaliteten. Dels genom att den dämpar vibrationer och tonarmsresonanser som syns på den ovanligt flacka kurvan för tonarmsreso-nansen men också genom att den automatiskt håller inställt nåltryck på ett konstant värde var armen än befinner sig. Det stämmer inte så bra med vanliga tonarmar. Den pickup som rekommenderas till den här skivspelaren har vi tidigare provat med gott resultat. Men vi tyckte då inte att det lät så speciellt märkvärdigt. Det tycker vi nu. Den låter nu betydligt renare och bättre i basen och ljudbilden är mer välbalanserad. Den är i denna tonarm en av de bästa pickuper vi lyssnat på. En bra ton-arm betyder mycket för ljudkvaliteten.

Förutom tonarmen styr mikrodatorn även de andra funktionerna i skivspelaren och de är många. Automatisk start sker genom att en ljusstråle med hjälp av prismor i skivtallriken avgör storleken på skivan för att sedan kunna placera nålen på rätt ställe. Med tryckknappar kan man också styra armen så att den kommer till önskat ställe på skivan. Med en annan knapp kan man i minnet mata in ett visst läge där t ex en låt börjar och sedan läget för slutet varpå man kan repetera låten upp till 15 gånger. Naturligtvis kan man också repetera hela skivan upp till 15 gånger. Precis under pickupens viloläge finns en rulle med små borstar. Trycker man på knappen "Cleaner" så förs pickupen ner till borstarna och en motor sätter igång och snurrar på borstarna så att de automatiskt gör ren pickupnålen. Bekvämt eller hur. Undrar hur mycket den finessen kostar.

Hela skivspelaren kostar egentligen för mycket.12500:-(1980) Men den är unik och då är det svårt att avgöra om den är prisvärd eller inte. Men den är onekligen bekväm och ger ett verkligt fint ljud.

Strax tv om tonarmen finns ett litet "fyr-torn" som lyser på skivtallriken med infra-rött ljus och "ser" storleken på skivan med hjälp av prismor i skivtallriken (3). På insidan av skivtallriken (2) finns ett magnet-skikt där ett mönster spelats in precis som på en bandspelare. Ett tonhuvud avlyssnar mönstret och matar signalen till datorn som med hjälp av det reglerar hastigheten och håller den konstant på det inställda värdet.