latest news

01.09.2006

This is where you can put your latest news.

read more ...

01.09.2006

This is where you can put your latest news.

read more ...

 

links

other useful links

CD-Player repair

Speaker test and repair

Playlists

 

 

 

 

sansui xr q7

XR-Q7 är en tekniskt intressant och avancerad skivspelare. Bruket av dubbla motorer ger en mätmässigt klart förbättrad mekanisk störnivå och lägre intermodulationsef-fekter i det reproducerade ljudet.

Skivspelaren har en integrerad elektroniskt styrd tonarm som ej kan bytas ut. Däremot finns det möjlighet att byta tonarmsrör vilket medger användaren snabbt och bekvämt byte av pick-uper. Själva tonarmen är speciellt konstruerad för bästa möjliga vibrationsdämpning. Vidare är tonarmen rak, statiskt balanserad och med dubbel pivot-upphängning. Det integrerade tonarmssys-temet kan användas med pick*upsystem inom viktintervallet 4 till 10 gram och för nål-trycksinställningar mellan 0.5 och 3 gram.

Motordrivningen är kvartskontrollerad och automatik för sänkning/höjning av tonarmen samt start/stop- automatik finns inbyggt. Val av hastighet och skivstorlek sker med knapptryckning. Inställning av tonarm och nåltryck är mycket enkelt.

Vid våra lyssningsprov användes en annan pick-up än den enklare typ som medföljde skivspelaren.

Lyssningsmässigt framstår Sansui XR-Q7 som en mycket trevlig grammofon väl värd sitt pris. Förvisso är tonarmen inte världens bästa men fullt i klass med många av marknadens dyrare modeller. Endast mindre ljudförbättringar kunde uppnås genom att byta ut den medföljande gummimattan mot någon av marknadens övriga produkter.

Sammanfattningsvis kan konstateras att XR-Q7 är en både exteriört, tekniskt och lyssningsmässigt tilltalande produkt som med hänsyn till sitt förhållandevis låga pris framstår som påtagligt prisvärd. Sansui XR-Q7 kan mycket väl rekommenderas till den medvetne ljudkonsumenten.

Specifikation

Wow och flutter: 0.009 % enl DIN

Rumble: -80 dB enl DIN B Vikt: 11 kg

Motor: Dubbla servokopplade DC-motorer (kontaktlösa)

Drivning: Direktdriven

Skivtallrik: 13 tums aluminiumplatta med speciell plasttopp

Upphängning: Vibrationsdämpande

Hastighet: 33  och 45 rpm

Övrigt: Skivspelaren levereras med integrerad elektroniskt styrd tonarm

Generalagent var: Alaric Electronic AB, Stockholm