latest news

links

other useful links

CD-Player repair

Speaker test and repair

Playlists

 

 

 

 

Philips 22ga 222

Detta är den snyggaste skivspelare som hittills kommit från Philipskoncernen. Man har också försökt att göra en modell med så goda prestanda som möjligt till ett överkomligt pris.

Motorn är en tachostyrd likströmsmotor som är relativt okänslig för olika belastningar. Naturligtvis finns elektronisk finjustering av hastigheten.

Touchkontroller har ju varit ett speciellt kännetecken för Philips HiFi-ap-parater och här har man tagit steget fullt ut med touch-kontroller för både val av hastighet och manövrering av tonarmen.

Detta är en automatisk skivspelare. Sedan man lagt på skivan och valt hastigheten petar man på startkontrollen som då lyser med en röd lysdiod. Tonarmen lyfts och pickupen lägger sig i skivans ytterspår. Den känner av skivans storlek med ett litet känselspröt i skivtallriken så att nålen alltid kommer på rätt ställe. Vid slutet av skivan återgår armen och motorn stängs av.

En bra finess är att det i tonarmens stöd finns inbyggt en nålvåg. Då ser man alltid om rätt nåltryck är inställt. Här mäts verkligen nåltrycket i stället för att man normalt får lita på att graderingen stämmer.

Tonarmen är av en ny konstruktion. Den är uppbyggd av en motvikt som är separat dämpad för att motverka resonanser. Här finns ingen gradering eftersom man har nålvågen. Själva armen är smal och formad som en stagad balk för att även här motverka resonanser. Pickupen sitter i ett skal av sedvanlig Philipstyp.

Pickupen är en GP401II och av fin kvalitet. Elliptisk nål och hög utspänning.

Stroboskop finns på skivtallrikens översida och det syns ju tyvärr inte när man spelar 30 cm skivor. Det hade varit roligare med prickar på kanten.

Skivspelaren är isolerad mot vibrationer med hjälp av bladflädrar vilket är en nyhet i detta sammanhang och fungerar utmärkt. Man kan spela mycket högt utan rundgång och dessutom stampa ordentligt i golvet.

Mätresultat

Svaj Mindre än 0,05 %

Mätt med DIN testskiva och Wölke svajmata-reME 105 E.B-vägt.

Rumble Bättre än -62 dB

Mätt med DIN testskiva. B-vägt.

Tonarmsfriktion

Vertikalt 15 mg

Horisontellt 25 mg

ltryckets noggrannhet

1,0 g inställt nåltryck = 1,0 g

2,0 g inställt nåltryck = 2,1 g

Resonanser Små resonanser i basen.

Testskiva CBS STR-120