latest news

links

other useful links

CD-Player repair

Speaker test and repair

Playlists

 

 

 

 

Micro seiki solid 5

Micro är en av Japans mer välkända tillverkare av skivspelare. Solid-5 är en elegant konstruktion med basplatta av trä. Trä är ju ett material som dämpar vibrationer och anses av många vara att föredra framför metall i just skivspelare. Man måste dock se till att trät är riktigt åldrat så att dimensionerna håller sig med tiden.

Skivtallriken har en diameter på 31 cm och drivs via rem av en servostyrd likströmsmotor. Skivtallrikens ytterkant är fasad så att man lätt får av 30 cm skivor. På kanten finns också strobo-skopprickar ingjutna och de är belysta av en neonlampa på vänster sida.

Tonarmen är av bättre kvalitet än man normalt hittar hos skivspelare i denna prisklass. Fin lagring och bra dämpning. Solid-5 levereras utan pickup.

För att tonarmen skall komma riktigt i balans finns i träsockeln infällt ett litet vattenpass. Med hjälp av de fyra fötterna under sockeln kan man justera skivspelaren i höjdled.

Solid-5 är helt manuell och man måste alltså för hand både lägga på och ta av pickupen. Men det är väl egentligen inga större problem utom för de mest bekväma av oss.

Mätresultat

Svaj Mindre än 0,05 %

Mätt med DIN testskiva och Wölke svajmäta-re ME 105 E B-vägt.

Rumble Pättre än - 62 dB

Mätt med DIN testskiva. B-vägt.

Tonarmsfriktion

Vertikalt 10 mg

Horisontellt 10 mg

ltryckets noggrannhet

1,0 g inställt nåltryck = 1,0 g

2,0 g inställt nåltryck = 2,0 g

Resonanser Obetydliga resonanser.

Testskiva CBS STR-120