latest news

links

other useful links

CD-Player repair

Speaker test and repair

Playlists

 

 

 

 

 

infinity rs 7

Konstruktion

Utseendemässigt håller Infinity RS 7 hög klass med sin välarbetade ekfaner. Däremot förefaller själva kabinettets stabilitet som aningen bristfälligt. Tendenser till lådresonans har kunnat noteras.

Högtalaren är utrustad med avtagbart fronttyg och har nivåreglage för de övre tonregistren (vid lyssnings-proven var inställt läge på klockan 12). Anslutningarna till högtalaren är av klämlist-typ. Vidare är den känsliga diskanthögtalaren säkrad med en rörsäkring. Denna är så vald att säkringen löser ut redan vid tämligen måttliga ljudtrycksnivåer då musik med stort energiinnehåll i de högre tonregistren spelas.

Lyssningsintryck

Basåtergivningen i denna högtalare är i stor utsträckning beroende av inkopplat effektstegs utgångsimpedans och strömkapacitet. I detta test erhölls bäst resultat härvidlag med inkopplad Krell KSA 100. Trots bruk av detta kapabla steg förmådde högtalaren ej att på ett subjektivt upplevt sätt återge den djupaste basen i inspelningarna (<40 Hz) på ett önskat sätt. Den del av basregistret som återges är emellertid ren samtidigt som transient material får en fast attack med något rund av-klingning. Dynamiskt verkar basen lätt begränsad och tonalt något övermarkerad jämfört med övriga register.

Mellanregisteråtergivningen är ren samtidigt som en känsla av mattering infinner sig. Rent subjektivt framstår det som om en nivåmässig svacka föreligger i det nedre mellanregistret, vilket troligen är orsaken till både intrycket av en något överrepresenterad bas och känslan av att mellanregistret ej har det rätta bettet. Dynamiskt framstår mellanregistret som ordinärt.

Diskanten klingar både ren och luftig samtidigt som en dragning åt det tillrättalagda och polerade hållet kan noteras.

Stereoåtergivningen är bred medan däremot viss begränsning förekommer i högtalarens förmåga till återgivning av djupledsin-formation.

Totalt sett framstår högtalarens tonala balans som relativt bra. Mest uttalat är en nivåmässig svacka i det nedre mellanregistret. Detta är sannolikt en direkt orsak till att högtalaren upplevs aningen dynamiskt begränsad och mjuk, dvs att ljudet saknar lite av det naturliga bettet och skärpan.

En annan märkbar egenskap är att högtalaren börjar dynamikbegränsa vid högre inmatad effekt. Den erhållna begränsningen är mjuk och låter på intet sätt illa. Däremot blir ljudet i detta fall aningen tråkigt.

Sammanfattning

Infinity RS 7 är både en av de mindre högtalarmodellerna och billigare i Infinitys s k Reference-serie.

Tekniskt intressant är bruket av EMIT-diskanthögtala-re (Electromagnetic Induction Tweeter), vilket ger högtalarsystemet en högkvalitativ diskantåtergivning med hög övre bandgräns (ca 32k Hz).

Klangligt har högtalare både för- och nackdelar. De senare är speciellt märkbara i form av en nivåmässig svacka i det nedre mellanregistret. Högtalarens stora styrka är ett genomgående rent ljud. Dessa egenskaper kopplat mot högtalarsystemets pris (5 500:-(1983)) får dock prisvärdheten att framstå som aningen tveksam.

Tekniska data

Systemtyp: Slutet

Antal högtalarelement: 3

Delningsfrekvens: 500 och 5kHz

Nivåkontroller: Ja

Nominell impedans: 8 Ohm

Lägsta Impedans: 4 Ohm

Frekvensomfång: 45-32k Hz +2,5/-2,5 dB

Märkeffekt: 120 watt

Verkningsgrad: 89 dB spl 1 watt, 1 meter

Vikt: 13,5 kg

Storlek: 54,2x34,3x25,4 cm

Anslutningar: Klämlist

Leverantör: RMS Electronic AB