latest news

 

links

other useful links

CD-Player repair

Speaker test and repair

Playlists

 

 

 

 

hitachi ps-48 

 

Denna skivspelare har en unik motor som är konstruerad för att ge ett jämnt drag och därigenom lugn och jämn gång på skivtallriken. Det åstadkoms genom att motorns lindingar placerats i vinkel, 22,5° vilket elektriskt ger en vinkel mellan spolarnas kraftfält på 90°. Vidare finns en elektronisk styrenhet som med hjälp av Hall-element känner av motorns rörelser och sedan korrigerar så hastigheten hålls konstant. Varvtalet kan finjusteras + 2,5% med hjälp av samma elektronik. Resultatet är låga värden på både svaj och rumble.

För övrigt är det fråga om snygg och normal HiFi-skivspelare. Skivtallriken har en ytterdiameter på 308 mm, men genom att den smalnar uppåt går det lätt att ta av 30 cm skivor. Tallrikens vikt är 1,6 kg. På ytterkanten finns stroboskopprickar så att hastigheten ständigt kan kontrolleras.

Två hastigheter finns: 33 och 45 rpm.

Tonarmen är bra och av normal Hi-Fi-kvalitet. Den hade en del resonanser spridda över basregistret men ingen av dessa var allvarligt störande. Det är lätt att byta pickup och det kan rekommenderas dem som vill få ljud som är i klass med skivspelarens övriga data. Den pickup som sitter i som standard, VFS-260 håller bara hyfsad kvalitet.

PS-48 är halvautomatisk vilket innebär att tonarmen efter spelad skiva lyfter och går tillbaka till stödet samt att motorn stannar.

Mätresultat

Svaj Mindre än 0,05%

Mätt med DIN testskiva och Wölke svajmäta-re ME 105E.B-vägt.

Rumble bättre än -62 dB

Mätt med DIN testskiva. B-vägt.

Tonarmsfriktion

Vertikalt 35 mg

Horisontellt 45 mg

ltryckets noggrannhet

1,0 g inställt nåltryck = 0,9 g

2,0 g inställt nåltryck = 2,0 g

Resonanser Normala

Testskiva CBS STR-120