Akai GX-635 D

Spec

            Akai GX-635 D
Tillverkare................................ Akai electric Co Ltd., Japan
Rekommenderad bandtyp......... Maxell UD
Maximal bandspole..........(cm) 26
Hastighater.................... 9,5, 19
Antal spår.................... 4
Dyn-omf, v, 19 cm/s, u/m brusr (dB) 65
Dyn-omf, ov, 19 cm/s,u/m brusr (dB) 62
Svaj vid 19 cm/s, ovägt/vägt . . %) 0,10/0,08
Frekv.-omf, 19 cm/s, u/m brusr. (Hz) 30 - 27 000 / -
Antal motorer.................. 3
Manöversätt.................... Elektromekaniskt
Fjärrstyrning................... Ja
Brusreduceringssystem...........
Lyssning efter band.............. Ja
Frekvenskorrigering.............. NAB
Dyn-omf, vägt, 38 cm/s, u brusr (dB)
Dyn-omf, vägt, 9,5 cm/s, u brusr(dB) 62
Sva] vid 38 cm/s, ovägt/vägt ..( + %)
Svaj vid 9,5 cm/s, ovägt/vägt.. (+ %) 0,14/0,10
Frekv.-omf u brusr, 38/9,5 cm/s (Hz) -/30-21 000
Ingångar............................ Mik 0,25mV; 0,6k, jack - Linje 70
mV; 100k,ph-Res2mV; 10k, DIN

Mixbara ingångar.............. Mik / Linje
Utgångar...................... Linje 775mV; 20k, ph - Linje 0,3V;
20k, DIN
Utstyrningsinstrument........... 2 st, medelvärde
Automatisk bandstopp........... Elektromekaniskt

Särskilda egenskaper

© Loudandproud hifigoteborg