Akai GX-620

Spec

          Akai GX-620
Tillverkare................................ Akai electric Co Ltd., Japan
Rekommenderad bandtyp......... Maxell UD
Maximal bandspole..........(cm) 26
Bandhastigheter................ 9,5, 19
Antal spår.......................... 4
Dyn-omf, v, 19 cm/s, u/m brusr (dB) 65
Dyn-omf, ov, 19 cm/s,u/m brusr (dB) 62
Svaj vid 19 cm/s, ovägt/vägt . . (+ %) 0,10/0,08
Frekv.-omf, 19 cm/s, u/m brusr. (Hz) 30 - 27 000 / -
Antal motorer....................... 3
Manöversätt........................... Elektromekaniskt
Fjärrstyrning.......................... Ja
Brusreduceringssystem................ Nej
Lyssning Efter band................... Ja
Frekvenskorrigering.................. NAB
Dyn-omf, vägt, 38 cm/s, u brusr (dB)
Dyn-omf, vägt, 9,5 cm/s, u brusr (dB) 62
Svaj vid 38 cm/s, ovägt/vägt . . ( + %)
Svaj vid 9,5 cm/s, ovägt/vägt..( + %) 0,14/0,10
Frekv.-omf u brusr, 38/9,5 cm/s (Hz) -/30-21 000
Ingångar.................................... Mik 0,25mV; 0,6k, jack - Linje 70
mV; 100k, ph - Res 2mV; 10k, DIN
Mixbara ingångar...................... Mik / Linje
Utgångar................................... Linje 775mV; 20k, ph - Linje 0,3V;
20k, DIN - Hört 100mV; 8 ohm, jack
Utstyrningsinstrument............ 2 st, medelvärde
Automatisk bandstopp........... Elektromekaniskt
Mått BxHxD..........................cm 44x14,3x24,5

 

 

Särskilda egenskaper

Ferrittonhuvuden med slitbana av glas

— Elektronikstyrd bandtransport — Direktdrift — Bandtypsomkopplare-

 

© Loudandproud hifigoteborg