JVC PriceSkr Year
MCA-105 E 1800 71/72
MCA-V7 E   »
MTC-V7 E 1350  »
5010  1524 »
5020  2088 »
5030  2518 »
5040 3059 »
JVC Price Skr Year
SEA 10 800 75/76
VN-300 1000 »
4 DD-5 900 »
VT-500 1100 »
VR-5515 L 1800 »
VR-5535 L  2600 »
9470 2200 »
4VR-5426  2700 »
4VR-5436  3400 »
4VR-5456  4800 »
JVC  Price Skr Year
JA-S 310  1200 76/77
JT-V 310 1200 »
VR-5515 LX 1600 »
VR-5535 LX  2600 »
4 VR-5426 X  2900 »
4 VR-5446 X  3900 »
4 VR-5456 X  4800 »
JVC Price Skr Year
JR-S 100........... 1.305 77/78
JR-S200........... 2.075 »
JR-S 300........... 2.485 »
JR-S400........... 3.170 »
JR-S 600........... 4.250 »
JA-S 11............ 960 »
JA-S 31............ 1.250 »
JA-S 71............ 2.390 »
JT-V 31............ 1.060 »
JT-V 71............ 1.525 »
MF-55............. 3.320 »
9470.............. 2.200 »
4 VR-5426 X......... 1.380 »
4 VR-5446 X........ 2.075 »
4 VR-5456 X........ 4.975 »
JP-S7............. 4.330 »
P-3030 ............ 2.245 »
M-3030............ 3.610 »
T-3030 ............ 2.565 »
MF-47............. 3.660 »
JRA-301 ........... 4.055 78/79
JRS-201 ........... 2.980 »
JRS-61 ............ 1.610 »
JA-S 11............ 1.275 »
JA-S 31............ 1.830 »
JA-S 44............ 2.625 »
JA-S 55............ 2.765 »
JT-V 11............ 1.170 »
JT-V 22............ 1.620 »
JA-S 22............ 1.620 »
JT-V 31............ 1.200 »
JT-V 77............ 2.315 »
JRS-81 ............ 1.900 »
JRS-401 ........... 4.710 »
JRS-501 ........... 5.450 »
P-3030 ............ 2.600 »
M-3030 ............ 4.130 »
JVC Price Skr Year
T-3030 ............. 4.625 78/79
JP-S7.............. 4.460 »
JRS-300............ 2.900 »
JA-S 77............. 3.300 »
R-S 5 .............. 1.500 79/80
R-S 7 .............. 2.000 »
R-S 55 ............. 2.800 »
JR-S201............ 2.800 »
JR-S301............ 3.900 »
JR-S 401............ 5.000 »
JR-S 501............ 5.800 »
A-S 5............... 1.400 »
A-S 7............... 1.600 »
T-V 5............... 1.100 »
T-40 P.............. 2.300 »
JA-S 22............. 1.700 »
JA-S 44............. 2.500 »
JA-S 55............. 2.600 »
JA-S 77............. 3.100 »
JT-V 22............. 1.600 »
JT-V 77............. 2.500 »
A-X 9............... 6.000 »
A-X 5............... 3.300 »
T-X 5............... 2.300 »
SEA-20............. 1.400 »
SEA-50............. 2.000 »
SEA-80............. 3.800 »
SEA-7070........... 4.900 »
R-S 11 ............. 1.600 80/81
RS-S 33 ............ 2.100 »
R-S 55 ............. 2.500 »
R-S 77 ............. 3.200 »
A-X 1............... 1.300 »
A-X 2............... 1.600 »
A-X 3............... 2.000 »
A-X 4............... 2.400 »
T-X 1............... 1.100 »
T-X 2............... 1.600 »
T-X 6 ............... 2.000 »
R-1 X .............. 1.450 81/82
R-2 X .............. 2.250 »
R-S 33 ............. 2.595 »
R-S 77 ............. 3.995 »
A-10X.............. 925 »
A-X 1............... 1.550 »
A-X 2............... 1.995 »
A-X 4............... 2.895 »
A-X 7............... 4.995 »
A-E 5............... 1.595 »
T-10X.............. 925 »
T-X 1............... 1.350 »
T-X 2............... 1.995 »
T-X 6............... 2.250 »
T-E 5 L ............. 1.250 »
R-7000 ............. 3.895 »
SEA-20............. 1.350 »
SEA-60............. 2.100 »
JVC Price Skr Year
SEA-70............ 2.795 81/82
SEA-80............ 3.995 »
MI-E60............ 1.895 »
MI-5000 ........... 2.695 »
LM-5.............. 1.095 »
NR-50............. 1.495 »
A-X 55............. 3.695 83/84
A-X 50............ 3.195 »
A-X 40............. 2.995 »
A-K 22............. 1.295 »
A-K 11............. 995 »
R-X 80 ............ 4.695 »
R-X 60 ............ 3.495 »
R-X 40 ............ 2.850 »
R-K 22 ............ 2.495 »
R-K11 ............ 1.750 »
T-X 55............. 2.595 »
T-X 22............. 1.495 »
T-K10............. 995 »
SEA-R 7........... 3.495 »
SEA-33............ 1.295 »
2001 FS ........... 9.995 »
SEA80............ 4.950 »
SEA70............ 3.095 »
SEA60............ 2.595 »
SEA40............ 1.875 »
R-X 500 ........... 5.195 84/85
R-X 300 ........... 3.095 »
R-K 200 ........... 2.495 »
FM 00 ............. 1.695 »
A-X 500............ 3.795 »
A-X 400............ 2.595 »
A-K 300............ 1.895 »
A-K 200............ 1.395 »
A-K 100............ 1.095 »
T-X 200............ 1.595 »
T-K100............ 995 »
SEA-R 7........... 3.495 »
SEA-66............ 2.495 »
SEA-33............ 1.395 »
Midi 11 ............ 4.150 85/86
Midi 33............ 6.995 »
GX-33 RW ......... 11.495 »
GX-33 W........... 7.995 »
GX-22 W........... 6.395 »
GX-22............. 5.995 »
GX-R3RW......... 7.495 »
GX-R111 W........ 4.995 »
GX-R111 .......... 4.695 »
AX-90 V ........... 4.995 »
AX-70............. 3.795 »
AX-33............. 2.195 »
AX-22............. 1.395 »
RX-9 V ............ 5.995 »
RX-5 V ............ 4.695 »
RX-3V ............ 2.895 »
RX-111 ............ 1.895 »
JVC Price Skr Year
FX-50 ............. 2.495 85/86
FX-33............. 1.395 »
SEA-RM 20 ........ 2.395 »
SEA-12............ 995 »
JVC Price Skr Year
AX 22.................. 1.395 85/86
AX 33.................. 2.195 »
AX 70.................. 3.795 »
AX 90 V................ 4.995 »
FX 33.................. 1.395 »
FX 50.................. 2.495 »
GX 22 W ............... 6.395 »
GX 22 ................. 5.995 »
GX 33 RW.............. 11.495 »
GX 33 W ............... 7.995 »
GXR 111 W ............. 4.995 »
GXR 111 ............... 4.695 »
GXR 3 RW.............. 7.495 »
Midi 11................. 4.150 »
Midi 33................. 6.995 »
RX 111................. 1.895 »
RX 3 V................. 2.895 »
RX 5 V................. 4.695 »
RX 9 V................. 5.995 »
SEA12................. 995 »
SEARM 20.............. 2.395 »
AX 1100................ 5.495 86/87
AX 22.................. 1.395 »
AX 330................. 1.995 »
AX 33.................. 2.195 »
AX 550................. 2.695 »
AX 70.................. 3.795 »
AX 90 V................ 4.995 »
FX 1100................ 3.695 »
FX 330................. 1.395 »
FX 50.................. 2.495 »
Midi W 2................ 3.995 »
Midi W 3................ 4.995 »
Midi W 7................ 8.995 »
RX 150 V............... 1.595 »
RX 250 V............... 2.495 »
RX 450 V............... 3.095 »
JVC Price Skr Year
RX 550 V............... 4.495 86/87
RX 950 V............... 6.995 »
SEA RM 70 ............. 2.395 »
SEA12................. 995 »
SEAM 70............... 3.495 »
AX 222................. 1.400 88/89
AX 333................. 2.000 »
AX 444................. 2.300 »
AX 555................. 3.000 »
AXR 551 ............... 4.100 »
AXZ711................ 5.500 »
AXZ911................ 8.000 »
FX 1100................ 3.700 »
FX 333................. 1.050 »
FX 555................. 1.700 »
Midi W 300.............. 4.000 »
Midi W 500.............. 6.000 »
Midi W 700.............. 8.000 »
Midi W 900.............. 10.000 »
RX 1001 AV............. 10,000 »
RX 150................. 1.600 »
RX 222................. 2.300 »
RX 555................. 4.000 »
RX 777................. 6.000 »
SEA 12................. 1.000 »
SEA E 700.............. 1.000 »
SEA M 770.............. 3.500 »
XPA1000............... 10.000 »
AX 211................. 1.600 90/91
AX 311................. 2.150 »
AX 335................. 2.250 »
AX 411................. 2.600 »
AX 435................. 2.600 »
AX 511................. 3.700 »
AX 611................. 4.350 »
AXA 2 ................. 1.625 »
AXA 3 ................. 1.925 »
AXR 332 ............... 3.050 »
AXR 337 ............... 3.050 »
AXR 432 ............... 3.450 »
AXR 437 ............... 3.450 »
AXR 551 ............... 4.425 »
AXZ 1010............... 8.700 »
E91................... 1.000 »
FX1010................ 4.050 »
FX 331................. 1.250 »
FX 335................. 1.250 »
FX 531................. 2.020 »
FX 535................. 2.020 »
MX 1 .................. 7.500 »
RX 1010................ 10.750 »
RX 202................. 2.200 »
RX 302................. 2.525 »
RX 403................. 3.200 »
RX 503................. 4.300 »
JVC Price Skr Year
RX 701................. 5.400 90/91
RX 801................. 8.700 »
SEA131................ 1.075 »
SEA135................ 1.075 »
SEAM 770.............. 3.800 »
W 23 .................. 4.000 »
W 33 .................. 5.500 »
W 34 .................. 4.500 »
W 35 .................. 6.550 »
W 53 .................. 5.800 »
W71 .................. 8.100 »
W91 .................. 9.100 »
XPA1010............... 11.000 »
AX 242................. 1.700 91/92
AXA 131/342 ............ 2.200 »
AXA 2 ................. 1.625 »
AXA 3 ................. 1.925 »
AXA 441/442 ............ 2.600 »
AXR 337/332............ 3.050 »
AXR 437/432............ 3.450 »
AXR 741/742............ 4.400 »
AXV1050............... 11.500 »
AXZ1010............... 8.700 »
FX 1010................ 4.050 »
FX 335/331 ............. 1.250 »
FX 341/342 ............. 1.400 »
FX 535/531 ............. 2.020 »
MX 30 ................. 5.000 »
MX 50 ................. 6.500 »
MX 70 ................. 8.000 »
MX 90 ................. 10.000 »
RX 1050................ 12.500 »
RX 205/204 ............. 2.000 »
RX 305/304 ............. 2.800 »
RX 505/504 ............. 3.500 »
RX 805................. 7.000 »
SEA 135/131 ............ 1.075 »
SEAM 770.............. 3.800 »
UX 1 .................. 4.000 »
W 23 CD ............... 4.000 »
W 45 M ................ 4.500 »
W 45 .................. 4.000 »
W 95 CD ............... 13.000 »
XPA1010............... 11.000 »
AX 242................. 1.700 92/93
AXA 341/342 ............ 2.200 »
AXA 441/442 ............ 2.600 »
AXA 661/662 ............ 3.600 »
AXR 561/562............ 3.000 »
AXR 741/742............ 4.400 »
AXV 1050............... 11.500 »
FX1010................ 4.050 »
FX 335/331 ............. 1.250 »
FX 341/342 ............. 1.400 »
FX 535/531 ............. 1.600 »
JVC Price Skr Year
MX 33 ................. 5.000 92/93
MX 44 ................. 5.500 »
MX 55 M ............... 6.000 »
MX 66 ................. 6.500 »
MX 77 ................. 8.000 »
MX 90 ................. 10.000 »
RX 1050................ 12.500
RX 207/206 ............. 2.200
RX 307/306 ............. 2.800 »
RX 507/506 ............. 3.500 »
RX 850................. 7.000 »
SEA 135/131 ............ 1.075 »
SEAM 770.............. 3.800 »
UX 1 .................. 4.000 »
UXA 3 ................. 3.700 »
UXA 5 ................. 4.500 »
W 37 CD ............... 4.000 »
W 57 CD ............... 6.000
W 77 CD ............... 8.000
W 95 CD ............... 13.000 »
XPA1010............... 11.000 »
AX 242................. 2.600 93/94
AXA 342................ 2.800 »
AXA 472................ 3.800 »
AXA 572................ 4.200 »
AXA 662................ 5.000 »
AXR 562 ............... 4.000 »
AXR 742 ............... 5.500 »
AXV1050............... 13.000 »
FX 1010................ 4.500 »
FX 342................. 1.600 »
FX 362................. 1.800 »
MXC 5................. 7.000 »
MXG 7................. 12.000 »
MXG 9................. 15.000 »
MXS 2 ................. 5.500 »
MXS 4................. 6.500 »
MXS 6................. 7.500 »
RX 1050................ 17.000 »
RX 206................. 2.500 »
RX 308................. 3.000 »
RX 508................. 4.000 »
RX 808................. 9.000 »
SEA 131................ 1.500 »
SEAM 770.............. 4.000 »
UXA 4 ................. 4.000 »
UXA 4 ................. 4.000 »
UXT 1 .................
UXT1 .................. 3.500 »
W 37 .................. 5.500 »
W 48 .................. 6.000
W 58 .................. 7.500
W 78 .................. 10.000 »
 
 

 

© Loudandproud hifigoteborg