Home

About

Support

Advertise

Contact

  SEARCH PRODUCT

  OFFER

  NEWS                                                   Links

                                       
      

                       Amplifiers

                       Recivers

                        Playoff

                    Loudspeakers

                         Look

                        Insert

               Accessories
           Shippin & returns
            
         
               

Copyright ® 2006 HiFiGoteborg.se
All Rights Reserved

                      

                                    

 

                   Citation

                                                           Och  Dr Matti Otala

                                         Sökandet efter—The Ultimate Amplifier

Den, som älskar musik, söker ständigt efter det yttersta i musikalisk precis ljudåtergivning. Citation-serien motsvarar helt denna längtan. Och nu har vi kommit fram till Citation-serien—The Ultimate Amplifier—eller den yttersta förstärkaren, själva hjärtat i varje stereoanläggning.

För att nå detta mål sökte harman/kardon upp de främsta produktutvecklarna i områdena för elektronik, akustik, psykoakustik, fysik samt en grupp av de mest renläriga musiker som kunde hittas . För att leda detta lag vetenskapsmän och för att styra forskningen till slutmålet gav harman/kardon uppdraget åt den främste ingenjören inom området för audio-design, dr Matti Otala från Finland. Dr Otala är världsberömd för sin forskning och sina skrifter i ämnet Transient Intermodulation Distortion, ett ljudförvrängningsproblem han upptäckte 1970 och sedan löste.

Dr Otalas genialiska lösning på problement med TIM kan idag hittas i de mest avancerade förstärkarna. Det var dessa enastående framgångar som ledde till att han blev engagerad av harman/kardon i detta projekt med sina höga målsättningar. Dr Otala utexaminerades från Helsingfors Tekniska högskola 1963, fick sitt MSC i ingenjörsvetenskap vid Oulu Universitet 1969 och 1975 blev han chef för den Elektroniska avdelningen vid Finlands Tekniska forskningscenter. 1978 gav harman/kardon dr Otala uppdraget att leda forskningsgruppen i dess arbeta att skapa den "yttersta"förstärkaren—ett treårigt multimiljondollarprojekt.

Harman/kardon har mycket att tacka dr Otala tankegångar för eftersom de har löst många intrikata konstruktionsproblem de stött på i sökandet efter den "yttersta" förstärkaren. Det var dr Otala som införde sina sex regler för att nå detta mål, nämligen:

1. Tidigare förstärkare var av låg standard.

2. Inget problem är olösligt.

3. Audio är ingen modesak.

4. Ju enklare problemlösningar, desto bättre.

5. Det dynamiska tillståndet (musiken) har företräde över det statiska tillståndet (testsignalen).

6. Värdera resultat med det mänskliga örat, inte bara med mätinstrument.

För att kunna förstå värdet i dessa tankegångar, kräver de ett visst mått av undersökning och förklaring eftersom deras betydelse utgör grunden för den teknologi som används för att skapa det önskade resultatet. För det första ansåg dr Otala att "perfektionsgraden" som fanns i tidigare förstärkare var av låg standard, vilket betydde att det fanns ett stort område på vilka han och hans expertgrupp kunde koncentrera sig.   Den andra tankegången var att det inte fanns något problem som inte kunde lösas. När ett problem uppstod, låg lösningen i att noggrant forska och förstå det område som undersöktes, acceptera faktum och välja möjliga tekniker i teori, för experiment och mätning därefter. Så när en lösning inte kunde erhållas med en redan existerande teknik, användes resurserna till att utveckla nya testmetoder. Resultatet är ny teknologi, varav flera   patentsöktes i USA.

Den tredje och fjärde av dr Otalas tankegångar handlade om principer om kretsuppbyggnad. Hans fasta övertygelse var att audio inte bör influras av olika stilar eller moden för att passa nya marknadstrender, utan bör enbart byggas med tanke på det yttersta av ljudkvalitet. Med begreppet "Ju enklare problemlösningar, desto bättre" liknade han gärna en komplicerad kretsdragning vid en vacker kvinna med för mycket smink, dvs något som döljer hennes naturliga skönhet. Detta kompromisslösa tänkande har lett till en klar och tydlig kretsdragning där ljudegenskaperna ställts i främsta rummet.

Men det var hans femte tankegång som ledde till många av dom upptäckter och innovationer som togs _ med i slutkonstruktionen. Det var hans begrepp om " det dynamiska utförandet och mätning i motsats till det statiska tillståndet. Dr Otala klargjorde att en förstärkares prestanda skiljer sig drastiskt under behandlingen av musik (dynamiskt tillstånd) från de som använder en sinuskurva från en testsignal (statiskt tillstånd). Det är synnerligen svårt att konstruera förstärkare med hänsyn till detta dynamiska tillstånd

eftersom de vanligaste normerna och de mest spridda mätmetoderna gäller tillståndet av statisk natur. Därför skapades först komplicerade värderingstekniker och prestationskriteria så att det dynamiska tillståndet (musik) kunde testas för en viss kretsuppbyggnad. Dr Otalas målsättning var att slutprodukten måste fungera ytterst bra i det dynamiska tillståndet.

Till sist var det en av dr Otalas främsta uppfattningar att det är den "bildade" lyssnaren som är den högste och slutlige bedömaren av ljudets kvalitet, bortsett från klinisk, elektronisk mätning. Denna tankegång var många gånger kraften bakom nya lösningar och innovationer som idag finns i Citation serien, The Ultimate Amplifiers.

                                         CitationXX

                               

                                                                

                                                                       Thanks to HK´s presentation 1983

 

                                                                                

                                                                    Link to us                                                             

 

                                 Hem    About Us     Support    Your Cart     Links    Contact     Help     FAQ       
 Shop@        Sök
LOUDANDPROUD
HiFiGoteborg.se